Microsoft Office OneNote

Microsoft Office OneNote

Miễn phí
Create, edit and manage notes
Người dùng đánh giá
3.9  (2,642 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
5.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 5 giải thưởng
Take notes and attach photos, videos, GIFs or web links to them, create to do lists, check lists, or draw your ideas. Access your notes from any device and collaborate on them with friends, classmates or coworkers.
Microsoft Office OneNote là một chương trình để được ghi nhớ của anh. Chương trình này cài đặt một biểu tượng trong Windows tác vụ điều đó để cho cậu tạo ghi chú nhanh lên. Tất cả các ghi nhớ là tự động đã cứu trên con người đa-nhiều thẻ diện của OneNote ứng dụng.
Thông tin được cập nhật vào: