Microsoft Office OneNote

Microsoft Office OneNote 16.0

Tạo, chỉnh sửa và quản lý ghi chú
Người dùng đánh giá
3.9  (2,704 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
16.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Microsoft

Ghi chú và đính kèm hình ảnh, video, GIF hoặc trang web liên kết đến chúng, tạo ra để làm danh sách, danh sách kiểm tra, hoặc rút ra ý tưởng của bạn. Truy cập vào các ghi chú của bạn từ bất kỳ thiết bị và cộng tác trên chúng với bạn bè, bạn học cùng lớp hoặc đồng nghiệp.

Microsoft Office OneNote là một chương trình để được ghi nhớ của anh. Chương trình này cài đặt một biểu tượng trong Windows tác vụ điều đó để cho cậu tạo ghi chú nhanh lên. Tất cả các ghi nhớ là tự động đã cứu trên con người đa-nhiều thẻ diện của OneNote ứng dụng.
Thông tin được cập nhật vào: